Poistenie nehnuteľnosti  a domácnosti

Súčastne s ostatnými službami Vám ponúkame aj poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Z našej strany ide o bezplatné sprostredkovanie tejto služby.

Môžete prostredníctvom nás uzavrieť poistenie bytu, domu, chaty, ale aj podnikatešských priestorov, poistenie domácnosti, zodpovednosti.

Hľadáte spôsob financovania kúpy nehnuteľnosti ?

Hľadanie spôsobu financovania kúpy nehnuteľnosti ( domu, bytu,…) je dôležitým a občas aj zložitým krokom a preto je potrebné venovať mu dostatočnú pozornosť a informovať sa o rôznych možnostiach dostupných na trhu a tu Vám vieme pomôcť a výrazne ušetriť Váš čas tým, že veľa krokov v tomto procese vybavíme za Vás MY a pre Vás ZADARMO.

Aby ste mali prehľad, čo nás spoločne čaká, pri napĺňaní Vášho sna – kúpy nového bývania, je tu pár rád, ktoré vám môžu pomôcť sa zorientovať v tomto procese.

Je dôležité zhodnotiť svoje možnosti a rozhodnúť sa,  akým spôsobom prefinancujete kúpu Vašej nehnuteľnosti .

Máte vlastné zdroje ? Takže môžete financovať celú kúpu nehnuteľnosti bez požičiavania si ? Tak potom môžeme pristúpiť rovno ku kúpe Vášho vysnívaného bývania.

Žiaľ, ale u väčšiny kupujúcich vlastné finančné prostriedky nepostačujú na pokrytie ich zámeru a preto prechádzame na ďalšie možnosti.

Finančná pomoc od rodiny, alebo priateľov môže pomôcť pri riešení Vašej situácie, ale pokiaľ sa jedná len o čiastočne pokrytie Vašich finančných potrieb, nie v plnej miere, potom je nevyhnutný krok a to požičať si potrebné finančné prostriedky.

Hypotéka / pôžička je najbežnejší spôsob financovania kúpy nehnuteľnosti. Banka resp. finančná inštitúcia Vám požičiava peniaze na kúpu domu, bytu a Vy sľubujete splatiť požičané finančné prostriedky vrátane úrokov v pravidelných splátkach po určitý čas. Na začiatku väčšina úverových produktov vyžaduje určitý objem vlastných finančných prostriedky, ktoré predstavujú určitý percentuálny podiel z hodnoty nehnuteľnosti.

Úroková sadzba sa zvyčajne fixuje na určité časové obdobie, čo poskytuje stabilný úrok počas zvoleného obdobia a tým aj splátky po celú dobu fixácie úroku sú rovnaké. Samozrejme výška splátok sa odvíja aj od extra vkladov, ktoré môžete robiť, aby ste si znížili úverové zaťaženie.

Ak už vlastníte nehnuteľnosť, môžete si požičať peniaze na základe hodnoty vašej nehnuteľnosti.

Pokiaľ pôjdete cestou hypotéky, tak je tu možnosť za určitých podmienok využiť štátnu podporu v znení Hypotéka pre mladých, ktorá predstavuje daňový bonus zo zaplatených úrokov, pričom :

1. Daňový bonus zo zaplatených úrokov:

  • Žiadatelia o tento typ hypotéky môžu získať daňový bonus vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku.

  • Maximálna výška tohto daňového bonusu je obmedzená na 400 € ročne počas obdobia 5 rokov.

 1. Maximálna výška úveru:

  • Maximálna výška úveru, ktorým môžu žiadatelia nárokovať si na tento daňový bonus, je obmedzená na 50 000 €.

  • Zároveň platí podmienka, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 %.

 2. Podmienky žiadateľov:

  • Žiadatelia musia byť vo veku 18 – 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver.

  • Hlavný dlžník aj spoludlžník musia splniť podmienku príjmu, kde priemerný príjem žiadateľa nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku.

 3. Účel úveru:

  • Účelom úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu.

  • Splatnosť úveru môže byť v rozmedzí od 5 do 30 rokov.

 4. Potvrdenie o zaplatených úrokoch:

  • Banka vystaví potvrdenie o zaplatených úrokoch ku každému úveru, ktorý splní podmienky na uplatnenie daňového bonusu, a zašle ho klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.

Je dôležité pečlivo preštudovať a porovnať rôzne možnosti financovania, aby ste našli riešenie, ktoré bude najlepšie zodpovedať vašim finančným potrebám a cieľom.

Ponúkame Vám pomocnú ruku, aby ste dostali presný obraz o možnostiach financovania a aby ste si zvolili najlepší spôsob pre vašu konkrétnu situáciu. Rovnako dôležité je mať prehľad o možnostiach, ktoré Vám bankové inštitúcie, keď ako najvhodnejší spôsob financovania Vášho zámeru Vám vyjde úver.

Pokiaľ podľa hore uvedených možnosti Vám vychádza, že bude potrebné si zobrať úver, aby ste si mohli kúpiť, alebo zrekonštruovať nehnuteľnosť, tak potom si prečítajte aj tieto informácie :

Nepodceňte výber banky alebo úverovej inštitúcie.

Rôzne banky a úverové inštitúcie ponúkajú rôzne hypotekárne produkty. Porovnávanie úrokových sadzieb, poplatkov a podmienok je kľúčové. Výber správnej banky pre váš hypotekárny úver je kľúčovým rozhodnutím, ktoré ovplyvní vaše finančné podmienky a skúsenosti s úverom v priebehu celého obdobia splácania. Tu je niekoľko faktorov, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere banky pre hypoúver:

 1. Úroková sadzba:

  • Porovnávajte úrokové sadzby ponúkané rôznymi bankami. Nižšia úroková sadzba môže viesť k nižším mesačným splátkam a celkovým nákladom na úver.

 2. Poplatky a náklady:

  • Zistite všetky poplatky spojené s hypotekárnym úverom, ako sú poplatky za uzavretie úveru, spracovateľské poplatky a ďalšie. Tieto náklady môžu mať významný vplyv na celkové náklady úveru.

 3. Flexibilita podmienok:

  • Skontrolujte flexibilitu podmienok úveru. Niektoré banky môžu ponúkať viac flexibilné možnosti týkajúce sa splátok, predčasného splatenia alebo zmeny typu úrokových sadzieb.

 4. Kreditné požiadavky:

  • Zistite, aké sú kreditné požiadavky danej banky. Niektoré banky môžu byť náročnejšie pri schvaľovaní úverov, zatiaľ čo iné môžu byť viac naklonené k poskytovaniu úveru rôznym klientom.

 5. Odborné poradenstvo:

  • Hodnota odborného poradenstva môže byť kľúčovým faktorom. Ak sa cítite pohodlne s úrovňou komunikácie a poradenstva poskytovaného bankou, to môže prispieť k lepším rozhodnutiam.

 6. Ponuka iných produktov a služieb:

  • Niektoré banky ponúkajú zľavy alebo výhody klientom, ktorí majú viac produktov u tej istej banky (napríklad účet, kreditnú kartu, atď.).

 7. Lokálna dostupnosť:

  • Môže byť užitočné mať banku s fyzickou pobočkou v blízkosti vášho bydliska, čo vám umožní osobnú návštevu v prípade potreby.

Pred výberom banky si dôkladne preštudujte rôzne ponuky a zvážte, ktorá banka najlepšie spĺňa vaše potreby a finančné ciele.

Výška úveru a vlastné zdroje

Pri financovaní nehnuteľnosti hrá výška úveru a množstvo vlastných zdrojov, ktoré ste ochotní investovať, dôležitú rolu. Väčšina úverových programov vyžaduje vlastné finančné prostriedky, s čím treba na začiatku počítať.

Tu sú niektoré kľúčové faktory, ktoré by ste mali zvážiť:

 1. Výška úveru:

  • Základné pravidlo: Výška úveru závisí od ceny nehnuteľnosti a percentuálneho podielu, ktorý ste ochotní a schopní zaplatiť zo svojich vlastných zdrojov (vkladu).

  • Rovnaký podiel: Väčšinou sa odporúča mať vlastné finančné prostriedky (vklad) vo výške aspoň 20% a niekedy aj viac z hodnoty nehnuteľnosti. Zvyšných 80% môže byť financovaných úverom.

 2. Vlastné zdroje (Vklad): Vyšší vklad môže mať niekoľko výhod, vrátane nižších mesačných splátok, nižšieho rizika pre veriteľa a lepších podmienok úveru.

 3. Percentuálny podiel vlastných zdrojov:

  • Rovnováha: Je dôležité nájsť rovnováhu medzi výškou úveru a vlastnými zdrojmi tak, aby boli splátky únosné a nemali ste neprimerane vysoké náklady.

 4. Finančná dostupnosť:

  • Zabezpečte si dostupnosť vlastných zdrojov: Je dôležité zabezpečiť si, aby ste mali dostupné vlastné finančné prostriedky na vklad, poplatky za uzavretie úveru a ďalšie náklady spojené s kúpou nehnuteľnosti.

 5. Vplyv na schválenie úveru:

  • Kreditná história: Výška úveru a percentuálny podiel vlastných zdrojov môžu ovplyvniť aj schválenie úveru. Lepšia kreditná história a vyšší vklad môžu zlepšiť vaše šance na schválenie úveru.

 6. Hypotekárne poistenie: nižšie popísané.

 7. Riziko a dlhodobá udržateľnosť: Je dôležité zvážiť vašu schopnosť udržať dlhodobé mesačné splátky a riziko spojené s výškou úveru.

Zvážte si, koľko vlastných zdrojov ste pripravení a schopní investovať, aby ste dosiahli vyvážený a udržateľný hypotekárny úver.

Rôzne banky môžu mať rôzne požiadavky a ponúkať rôzne podmienky úveru, a preto je dôležité vyhľadávať a porovnávať rôzne možnosti.

Výška úveru, ktorú Vám banka poskytne sa bude odvíjať od hodnoty nehnuteľnosti zväčša podľa znaleckého posudku, ktorý bude potrebné dať vypracovať ak ho už nevlastníte.

Vaša bonita

Bonita je schopnosť klienta splácať svoje finančné záväzky včas a v plnej výške a hodnotí sa pri posudzovaní žiadostí o úvery alebo hypotekárne úvery.

V oblasti financií a úverov je termín „bonita klienta“ často používaný v súvislosti s hodnotením bonity alebo solventnosti klienta. Bonita klienta je schopnosť klienta splácať svoje finančné záväzky včas a v plnej výške. Toto hodnotenie sa často používa pri posudzovaní žiadostí o úvery alebo hypotekárne úvery.

Faktory, ktoré ovplyvňujú bonitu klienta, môžu zahŕňať:

 1. Kreditná história: Kreditná história poskytuje informácie o tom, ako klient spravuje svoje finančné záväzky a platby v minulosti. Pravidelné a včasné splácanie pôžičiek a úverov pozitívne ovplyvňuje kreditnú históriu.

 2. Príjem a zamestnanie: Stabilita príjmu a zamestnania klienta je dôležitým ukazovateľom jeho schopnosti splácať dlhy. Stabilný príjem poskytuje úverovým inštitúciám väčšiu dôveru v schopnosť klienta platiť svoje záväzky.

 3. Pomer dlhu k príjmu: Tento pomer je ukazovateľom toho, koľko percent zo svojho príjmu klient používa na splácanie dlhov. Nižší pomer zvyčajne naznačuje, že klient má viac finančnej stability.

 4. Dĺžka kreditnej histórie: Dlhá kreditná história môže byť pozitívnym faktorom. Ukazuje, že klient má skúsenosti so správou úverov a dlhodobo si udržiava pozitívnu platobnú históriu.

 5. Iné finančné záväzky: Celkový objem ďalších finančných záväzkov, ako sú kreditné karty, leasing a podobne, tiež ovplyvňuje bonitu klienta. Príliš veľký dlh môže byť považovaný za rizikový signál.

Hodnotenie bonity klienta pomáha finančným inštitúciám posúdiť riziko spojené s poskytovaním úverov alebo hypoték. Klienti s vyššou bonitou majú zvyčajne lepšie šance na získanie výhodnejších podmienok úveru. Preto je dôležité sledovať svoju finančnú situáciu a snažiť sa udržiavať dobrú bonitu.

Poistenie hypotéky je forma poistenia, ktorá chráni veriteľa (väčšinou banku alebo úverovú inštitúciu) v prípade, ak klient prestane splácať úver a zároveň chráni aj samotného klienta v závislosti od rozsahu poistenia napr. pre prípad smrti, trvalého invalidného postihnutia alebo straty zamestnania, pričom môže poistenie pomôcť s plnou úhradou alebo čiastočnou úhradou zvyšných dlhov.

Získať predbežné schválenie

Získanie predbežného schválenia od úverovej inštitúcie vám môže pomôcť pri rýchlejšom a efektívnejšom vybavovaní financovania, keď už nájdete vhodnú nehnuteľnosť.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Get started with your account

to save your favourite homes and more

I agree to the Terms of Use and Zásady ochrany osobných údajov
Powered by Estatik